Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

B4H10


Borobutan

tetraborane

Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 53.3234

Khối lượng riêng (kg/m3) 2300

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường khí

Nhiệt độ sôi (°C) 18

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -120

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Tetraborane (có tên hệ thống là arachno-tetraborane (10)) là hợp chất boron hydride đầu tiên được phân loại bởi Stock và Messenez vào năm 1912 và lần đầu tiên được phân lập bởi Alfred Stock. Nó có điểm sôi tương đối thấp ở 18 ° C và là chất khí ở nhiệt độ phòng. Khí Tetraborane có mùi hôi và độc hại.
Advertisement

Đánh giá

B4H10 - Borobutan - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-B4H10-Borobutan-2470
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Mendeleev, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa trên số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân), cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. Các nguyên tố được biểu diễn theo trật tự số hiệu nguyên tử tăng dần, thường liệt kê cùng với ký hiệu hóa học trong mỗi ô. Dạng tiêu chuẩn của bảng gồm các nguyên tố được sắp xếp thành 18 cột và 7 dòng, với hai dòng kép nằm riêng nằm bên dưới cùng.

Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

Nội dung bài giảng Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học giúp học sinh hệ thống hoá lại các kiến thức trong chương như: tính chất của phi kim, tính chất của clo,C, Si, CO, CO , H CO , muối cacbonat. Cấu tạo bảng tuần hoàn và sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố trong chu kì, nhóm và ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Mục đích của bài Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng là các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm Cacbon khử CuO ở nhiệt độ cao; Nhiệt phân muối NaHCO3 ; Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể. Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên. Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học B4H10 (Borobutan)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu B4H10 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

B4H10 có tác dụng với Si2O3 không? B4H10 có tác dụng với Na[Sn(OH)3] không? B4H10 có tác dụng với Na2SnO2 không? B4H10 có tác dụng với Ca[Sn(OH)6] không? B4H10 có tác dụng với S[Sn(OH)6] không? B4H10 có tác dụng với Na2SnO3 không? B4H10 có tác dụng với Sr[Sn(OH)6] không? B4H10 có tác dụng với Na2SnCl6 không? B4H10 có tác dụng với Ba[Sn(OH)6] không? B4H10 có tác dụng với K[Sn(OH)3] không? B4H10 có tác dụng với KCr(SO4)2 không? B4H10 có tác dụng với NaClO.5H2O không? B4H10 có tác dụng với NaOH.H2O không? B4H10 có tác dụng với SO3F không? B4H10 có tác dụng với NaSO3F không? B4H10 có tác dụng với SO2.nH2O không? B4H10 có tác dụng với SO3NH2 không? B4H10 có tác dụng với BiNO3(OH)2 không? B4H10 có tác dụng với Bi(NO3)O không? B4H10 có tác dụng với Bi(NO3)3.5H2O không? B4H10 có tác dụng với Bi(NO3)2OH không? B4H10 có tác dụng với BiO(OH) không? B4H10 có tác dụng với BiClO không? B4H10 có tác dụng với Bi2(SO4)O2 không? B4H10 có tác dụng với BiCl(OH)2 không? B4H10 có tác dụng với BiSO4(OH) không? B4H10 có tác dụng với Bi(HSO4)SO4 không? B4H10 có tác dụng với Bi2CO3(OH)4 không? B4H10 có tác dụng với At2S3 không? B4H10 có tác dụng với AtCl3 không? B4H10 có tác dụng với [N2O2] không? B4H10 có tác dụng với Ag2N2O2 không? B4H10 có tác dụng với Na2[Ni(OH)4] không? B4H10 có tác dụng với NiF3 không? B4H10 có tác dụng với KHF2 không? B4H10 có tác dụng với K2NiF4 không? B4H10 có tác dụng với Ni2SO4(OH)2 không? B4H10 có tác dụng với [Ni(NH3)6]SO4 không? B4H10 có tác dụng với Ni(NO3)OH không? B4H10 có tác dụng với [Ni(NH3)6](NO3)2 không? B4H10 có tác dụng với NiF2.4H2O không? B4H10 có tác dụng với Ni(NO3)2.6H2O không? B4H10 có tác dụng với [Ni(NH3)6]F2 không? B4H10 có tác dụng với Ni2O(OH)4 không? B4H10 có tác dụng với Li2O2.H2O không? B4H10 có tác dụng với LiOOH·H2O không? B4H10 có tác dụng với Li2O2.H2O2.3H2O không? B4H10 có tác dụng với HSeO3F không? B4H10 có tác dụng với [SeO3] không? B4H10 có tác dụng với BeF2.H2O không? B4H10 có tác dụng với Fe(NH4)2(SO4)2 không? B4H10 có tác dụng với K[AsF4] không? B4H10 có tác dụng với CaHClO không? B4H10 có tác dụng với Na2[Pb(OH)6] không? B4H10 có tác dụng với Ca(HCN2)2 không? B4H10 có tác dụng với BeCl2.4H2O không? B4H10 có tác dụng với Na2[Pd(OH)4] không? B4H10 có tác dụng với PdO không? B4H10 có tác dụng với [Pd(NH3)4](OH)2 không? B4H10 có tác dụng với [Pd(NH3)4]Cl2 không? B4H10 có tác dụng với (NH4)4SnS4 không? B4H10 có tác dụng với (NH4)2PdCl4 không? B4H10 có tác dụng với K2PdCl4 không? B4H10 có tác dụng với (NH4)2PdCl6 không? B4H10 có tác dụng với Na2SnS3 không? B4H10 có tác dụng với K2RuO4.H2O không? B4H10 có tác dụng với Ru không? B4H10 có tác dụng với K2[RuCl6] không? B4H10 có tác dụng với RuO2 không? B4H10 có tác dụng với RuCl3.RuCl4 không? B4H10 có tác dụng với OsO2 không? B4H10 có tác dụng với OsO4 không? B4H10 có tác dụng với Os3(CO)12 không? B4H10 có tác dụng với Os(OH)4 không? B4H10 có tác dụng với [OsO2(OH)4] không? B4H10 có tác dụng với (CH3)3CNH2 không? B4H10 có tác dụng với (CH3)3CNHCHO không? B4H10 có tác dụng với KOH.H2O không? B4H10 có tác dụng với K2[OsO4(OH)2] không? B4H10 có tác dụng với K3FeO4 không? B4H10 có tác dụng với KFeO2 không? B4H10 có tác dụng với BaFeO4.H2O không? B4H10 có tác dụng với [Sr(H2O)n] không? B4H10 có tác dụng với AgAtO3 không? B4H10 có tác dụng với Na2Te.9H2O không? B4H10 có tác dụng với H2Te không? B4H10 có tác dụng với [Co(NH3)6]Cl2OH không? B4H10 có tác dụng với K2Ni(CN)4.H2O không? B4H10 có tác dụng với K3[Ni(CN)4] không? B4H10 có tác dụng với K2[Pt(CN)4].3H2O không? B4H10 có tác dụng với KAsF6 không? B4H10 có tác dụng với [AsF6] không? B4H10 có tác dụng với H2F không? B4H10 có tác dụng với AsOF3 không? B4H10 có tác dụng với HAsF6.H2O không? B4H10 có tác dụng với [Fe(C5H5)2]NO3 không? B4H10 có tác dụng với Na2HAsO3 không? B4H10 có tác dụng với Sr(ClO4)2 không? B4H10 có tác dụng với Na2ZrO3 không? B4H10 có tác dụng với H2ZrOF4 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có B4H10 (Borobutan) là chất tham gia

tetraborane

11Cl2 + B4H10 → 10HCl + 4BCl3 Xem tất cả phương trình sử dụng B4H10

Phương trình có B4H10 (Borobutan) là chất sản phẩm

tetraborane

Xem tất cả phương trình tạo ra B4H10

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 03:32:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(