Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CO2 ra BaCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CO2 (Cacbon dioxit) ra BaCO3 (Bari cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

BaO + CO2BaCO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaO + CO2 => BaCO3  

Phương trình số #2

Ba(OH)2 + CO2H2O + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + CO2 => H2O + BaCO3  

Phương trình số #3

H2O + CO2 + BaO2H2O2 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + BaO2 => H2O2 + BaCO3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 02:06:21am