Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH4 ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH4 (metan) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

CH4 + H2O → CO + 3H2

Nhiệt độ: 700 - 900°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2  

Phương trình số #2

2CH4C2H2 + 2H2

Nhiệt độ: 1500°C Điều kiện khác: làm lạnh nhanh.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 => C2H2 + H2  

Phương trình số #3

CH4 + NH33H2 + HCN

Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + NH3 => H2 + HCN  

Advertisement

Phương trình số #4

2CH4 + O22CO + 4H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + O2 => CO + H2  

Phương trình số #5

CH4C + 2H2

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 => C + H2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

12CH4 + 5H2O + 5O29CO + 29H2 + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O + O2 => CO + H2 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:09:48am