Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba (Bari) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + BaH2 + Ba(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ba => H2 + Ba(OH)2  

Phương trình số #3

Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + H2O + Ba => H2 + BaSO4 + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #4

6H2O + 3Ba + 2FeCl33BaCl2 + 2H2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ba + FeCl3 => BaCl2 + H2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #5

2H2O + Ba + CuSO4Cu(OH)2 + H2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Ba + CuSO4 => Cu(OH)2 + H2 + BaSO4  

Phương trình số #6

H2S + BaH2 + BaS

Nhiệt độ: > 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Ba => H2 + BaS  

Phương trình số #7

2HCl + BaBaCl2 + H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba => BaCl2 + H2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:43:19am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(