Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ AlCl3 ra KCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ AlCl3 (Nhôm clorua) ra KCl (kali clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

AlCl3 + 3KOH → Al(OH)3 + 3KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + KOH => Al(OH)3 + KCl  

Phương trình số #3

AlCl3 + 4KOH → 3KCl + KAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + KOH => KCl + KAl(OH)4  

Advertisement

Phương trình số #4

AlCl3 + 6H2O + 3KAlO24Al(OH)3 + 3KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + KAlO2 => Al(OH)3 + KCl  

Phương trình số #5

2AlCl3 + 6H2O + 3K2S → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + K2S => Al(OH)3 + H2S + KCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2AlCl3 + 3H2O + 3K2CO32Al(OH)3 + 6KCl + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + K2CO3 => Al(OH)3 + KCl + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:28:05am