Chất Hóa Học - Re2O7 - Rheni(VII) oxit

Dirhenium heptoxide; Rhenium(VII) oxide

Advertisement

Re2O7

công thức rút gọn O7Re2


Rheni(VII) oxit

Dirhenium heptoxide; Rhenium(VII) oxide

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 484.4098

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Re2O7

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

Re2O7 - Rheni(VII) oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Re2O7-Rheni(VII)+oxit-2991
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 26. Clo

Bài giảng Clo đi sâu tìm hiểu về Tính chất vật lí của clo; Clo có một số tính chất chung của phi kim(tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dung dịch bazơ, clo là phi kim hoạtđộng mạnh; Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm; Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

Bài 27. Cacbon

Nội dung bài giảng Cacbon tìm hiểu Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cacbon vô định hình; Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất; Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình; Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cácbon là tínhkhử ở nhiệt độ cao; Một số ứng dụng tương ứng với tính chất vật lí và tính chất hóa học của cacbon.

Bài 28. Các oxit của cacbon

Nội dung bài học Các oxit của cacbon tìm hiểu về hai hợp chất quan trọng là CO và CO . Hai oxit này thuộc loại nào? Chúng có những tính chất và ứng dụng gì? để trả lời chúng ta sẽ nghiên cứu về tính chất và ứng dụng của các oxit này.

Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat

Nội dung bài học Axit cacbonic và muối cacbonat tìm hiểu H CO là axit rất yếu, không bền; Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO . Muối cacbonat có ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn để bảo vệ môi trường.

Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.

Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong vỏ trái đất, ngành công nghiệp liên quan đến silic và hợp chất của nó gọi là công nghiệp silicat rất gần gũi trong đời sống, chúng ta hãy nghiên cứu về silic và ngành công nghiệp này

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Re2O7 (Rheni(VII) oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Re2O7 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Re2O7 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Re2O7 có tác dụng với CH3-CO-CH2OH không? Re2O7 có tác dụng với CH3-CO-CH2ONa không? Re2O7 có tác dụng với C2H5NH3-OCO2-NH4 không? Re2O7 có tác dụng với C2H5NH3NO3 không? Re2O7 có tác dụng với C2H5COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với HCO3H3N(CH2)2NH3NO3 không? Re2O7 có tác dụng với H2N(CH2)2NH2 không? Re2O7 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? Re2O7 có tác dụng với [C2H4(OH)O]2Cu không? Re2O7 có tác dụng với (CH3COO)2Cu không? Re2O7 có tác dụng với HCOOCH=CH-CH3 không? Re2O7 có tác dụng với HCOOC(CH3)=CH2 không? Re2O7 có tác dụng với CH2=C(CH3)COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH2=C(CH3)COONa không? Re2O7 có tác dụng với HCOOCH2CH=CH2 không? Re2O7 có tác dụng với CH2=CH-CH2-OH không? Re2O7 có tác dụng với C6H12O6 không? Re2O7 có tác dụng với [C6H7O2(OH)3]n không? Re2O7 có tác dụng với HCOOCH=CH2 không? Re2O7 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Re2O7 có tác dụng với (C17H31COO)3C3H5 không? Re2O7 có tác dụng với C17H31COONa không? Re2O7 có tác dụng với [C6H7O2(ONO2)3]n không? Re2O7 có tác dụng với H2N-[CH2]6-NH2 không? Re2O7 có tác dụng với HOOC-[CH2]4-COOH không? Re2O7 có tác dụng với [C6H7O2(OH)2OCS–SNa]n không? Re2O7 có tác dụng với [C6H7O2(OH)2ONa]n không? Re2O7 có tác dụng với (CH3)3N không? Re2O7 có tác dụng với CH2=CH-COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Re2O7 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với C2H5OCOONH4 không? Re2O7 có tác dụng với H2NC3H5(COOH)2 không? Re2O7 có tác dụng với C6H4Cl2 không? Re2O7 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? Re2O7 có tác dụng với C6H5OOCCH=CH2 không? Re2O7 có tác dụng với C6H5COOCH=CH2 không? Re2O7 có tác dụng với C2H5OOC-COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với (RCOO)3C3H5 không? Re2O7 có tác dụng với RCOONa không? Re2O7 có tác dụng với HCOOC6H5 không? Re2O7 có tác dụng với CH3NH2 không? Re2O7 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? Re2O7 có tác dụng với C15H31COOH không? Re2O7 có tác dụng với C17H33COOH không? Re2O7 có tác dụng với C17H35COOH không? Re2O7 có tác dụng với HOOC-COOH không? Re2O7 có tác dụng với HOOC-(CH2)4-COOH không? Re2O7 có tác dụng với HOOC-CH(OH)-CH2-COOH không? Re2O7 có tác dụng với C6H5-COOH không? Re2O7 có tác dụng với C6H5-CH=CH-COOH không? Re2O7 có tác dụng với C6H5-CH2-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH3(CH2)3-COOH không? Re2O7 có tác dụng với (CH3)2CH-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH3-(CH2)5-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH3-(CH2)4-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH3-CH=CH-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH2=CH-CH2-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH3-CH(OH)-COOH không? Re2O7 có tác dụng với CH2(COOH)2 không? Re2O7 có tác dụng với CH≡C-COOH không? Re2O7 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? Re2O7 có tác dụng với (NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO)n không? Re2O7 có tác dụng với NH2CH2COOC2H5 không? Re2O7 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? Re2O7 có tác dụng với CH3 – OOC – (CH2)2 – COO – C2H5 không? Re2O7 có tác dụng với CH2 = C (CH3) - CH = CH2 không? Re2O7 có tác dụng với CH3COOCH2-C6H5 không? Re2O7 có tác dụng với CH3COOCH2-CH = CH2 không? Re2O7 có tác dụng với CH2 = CH–CH2OH không? Re2O7 có tác dụng với CH3[CH2]3OH không? Re2O7 có tác dụng với CH3CH2CH2COOC2H5 không? Re2O7 có tác dụng với C2H5OCO-CH2-COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với CH3OCO-COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với RCHO không? Re2O7 có tác dụng với RCOOH không? Re2O7 có tác dụng với C6H5COOC6H5 không? Re2O7 có tác dụng với H2NCH(CH3)COOH không? Re2O7 có tác dụng với ClH3N-C3H5(COOH)2 không? Re2O7 có tác dụng với H2N-C3H5-(COONa)2 không? Re2O7 có tác dụng với Ba(CrO2)2 không? Re2O7 có tác dụng với C6H5COOC2H5 không? Re2O7 có tác dụng với (C2H4(OHO))2 không? Re2O7 có tác dụng với CnH(2n+3)N không? Re2O7 có tác dụng với CH3CH(NH2)COOCH3 không? Re2O7 có tác dụng với CH3COO-C3H7 Propyl axetat không? Re2O7 có tác dụng với (HCOO)3-C3H5 không? Re2O7 có tác dụng với ((CH3)2NH2)NO3 không? Re2O7 có tác dụng với Cn(H2O)m không? Re2O7 có tác dụng với C2H5COOC2H5 không? Re2O7 có tác dụng với CH3NH3HCO3 không? Re2O7 có tác dụng với C2H4(OOCCH3)2 không? Re2O7 có tác dụng với C2H4(OOCH)2 không? Re2O7 có tác dụng với CnH2n+2-2kO2 không? Re2O7 có tác dụng với CH2(COONa)2 không? Re2O7 có tác dụng với C17H35COONa không? Re2O7 có tác dụng với C15H31COONa không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Re2O7 (Rheni(VII) oxit) là chất tham gia

Dirhenium heptoxide; Rhenium(VII) oxide

2NaOH + Re2O7 → H2O + 2NaReO4 17CO + Re2O7 → 7CO2 + Re2(CO)10 CO + Re2O7 → CO2 + 2ReO3 Xem tất cả phương trình sử dụng Re2O7

Phương trình có Re2O7 (Rheni(VII) oxit) là chất sản phẩm

Dirhenium heptoxide; Rhenium(VII) oxide

2H4Re2O9 → 3H2O + 2HReO4 + Re2O7 Xem tất cả phương trình tạo ra Re2O7

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:57:57am