Advertisement

Chất Hóa Học - NaBrO4 - Natri Perbromat

Sodium Perbromate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaBrO4

công thức rút gọn BrNaO4


Natri Perbromat

Sodium Perbromate

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 166.8914

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NaBrO4

Đánh giá

NaBrO4 - Natri Perbromat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaBrO4-Natri+Perbromat-2588
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Bài 43. Pha chế dung dịch

Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch. Nhưng làm thế nào để pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaBrO4 (Natri Perbromat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaBrO4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaBrO4 có tác dụng với CrSi2 không? NaBrO4 có tác dụng với Rb2S2O7 không? NaBrO4 có tác dụng với RbHCO3 không? NaBrO4 có tác dụng với Al2(SO4)3.18H2O không? NaBrO4 có tác dụng với Cr(SO4)OH không? NaBrO4 có tác dụng với Pr(OH)3 không? NaBrO4 có tác dụng với PrCl3.7H2O không? NaBrO4 có tác dụng với PrClO không? NaBrO4 có tác dụng với LaCl(OH)2 không? NaBrO4 có tác dụng với La không? NaBrO4 có tác dụng với Pr2O3 không? NaBrO4 có tác dụng với La(OH)3 không? NaBrO4 có tác dụng với LaBr3 không? NaBrO4 có tác dụng với LaI3 không? NaBrO4 có tác dụng với PrPO4 không? NaBrO4 có tác dụng với LaCl3.7H2O không? NaBrO4 có tác dụng với LaCO3(OH) không? NaBrO4 có tác dụng với LaClO không? NaBrO4 có tác dụng với Yb2O3 không? NaBrO4 có tác dụng với Yb không? NaBrO4 có tác dụng với La2S3 không? NaBrO4 có tác dụng với La2(SO4)3 không? NaBrO4 có tác dụng với Sm2O3 không? NaBrO4 có tác dụng với Sm không? NaBrO4 có tác dụng với YbF3 không? NaBrO4 có tác dụng với YbCl3 không? NaBrO4 có tác dụng với YbBr3 không? NaBrO4 có tác dụng với YbI3 không? NaBrO4 có tác dụng với Yb2(SO4)3 không? NaBrO4 có tác dụng với Yb(OH)3 không? NaBrO4 có tác dụng với NaPF6.H2O không? NaBrO4 có tác dụng với HPF6.6H2O không? NaBrO4 có tác dụng với NaPO2F2 không? NaBrO4 có tác dụng với GeCl2 không? NaBrO4 có tác dụng với H2GeCl6 không? NaBrO4 có tác dụng với Na2[Ge(OH)6] không? NaBrO4 có tác dụng với Na2[GeS3] không? NaBrO4 có tác dụng với H2[HfOF4] không? NaBrO4 có tác dụng với HfO(OH)2 không? NaBrO4 có tác dụng với HfO2.nH2O không? NaBrO4 có tác dụng với Rb2CO3.1,5H2O không? NaBrO4 có tác dụng với RbIF4 không? NaBrO4 có tác dụng với RbSO2F không? NaBrO4 có tác dụng với [IF6][AuF6] không? NaBrO4 có tác dụng với UF4.2,5H2O không? NaBrO4 có tác dụng với UF4.H2O không? NaBrO4 có tác dụng với K[PtF6] không? NaBrO4 có tác dụng với UO2Cl2 không? NaBrO4 có tác dụng với O2PtF6 không? NaBrO4 có tác dụng với PtF6 không? NaBrO4 có tác dụng với KPtF6 không? NaBrO4 có tác dụng với UO2(NO3)2 không? NaBrO4 có tác dụng với Na2UO4 không? NaBrO4 có tác dụng với UO2SO4 không? NaBrO4 có tác dụng với (NH4)2U2O7 không? NaBrO4 có tác dụng với Na2U2O7 không? NaBrO4 có tác dụng với NaWO3 không? NaBrO4 có tác dụng với WO3.H2O không? NaBrO4 có tác dụng với WO3.2H2O không? NaBrO4 có tác dụng với H3[PW12O40] không? NaBrO4 có tác dụng với WC không? NaBrO4 có tác dụng với Na4XeO6.nH2O không? NaBrO4 có tác dụng với HIO4 không? NaBrO4 có tác dụng với WCl6 không? NaBrO4 có tác dụng với WF6 không? NaBrO4 có tác dụng với H4I2O9 không? NaBrO4 có tác dụng với NaH4IO6 không? NaBrO4 có tác dụng với Ba3(H2IO6)2 không? NaBrO4 có tác dụng với Na5IO6 không? NaBrO4 có tác dụng với ReO2 không? NaBrO4 có tác dụng với NH4ReO4 không? NaBrO4 có tác dụng với H4Re2O9 không? NaBrO4 có tác dụng với Re2O7 không? NaBrO4 có tác dụng với ReO3 không? NaBrO4 có tác dụng với Re2S7 không? NaBrO4 có tác dụng với Re2(CO)10 không? NaBrO4 có tác dụng với Na2ReO3 không? NaBrO4 có tác dụng với Na2ReH9 không? NaBrO4 có tác dụng với ReF6 không? NaBrO4 có tác dụng với Re(CO)5Br không? NaBrO4 có tác dụng với ReBr3 không? NaBrO4 có tác dụng với ReCl5 không? NaBrO4 có tác dụng với Co(C5H5)2 không? NaBrO4 có tác dụng với Ni(C5H5)2 không? NaBrO4 có tác dụng với Tl(C5H5)2 không? NaBrO4 có tác dụng với TlCl2 không? NaBrO4 có tác dụng với V(C5H5)2 không? NaBrO4 có tác dụng với VCl3 không? NaBrO4 có tác dụng với Cr(C5H5)2 không? NaBrO4 có tác dụng với FeS2O3 không? NaBrO4 có tác dụng với ReO3Cl không? NaBrO4 có tác dụng với VCl2 không? NaBrO4 có tác dụng với C5H5 không? NaBrO4 có tác dụng với FeSO3.2,75H2O không? NaBrO4 có tác dụng với FeS2O6 không? NaBrO4 có tác dụng với [Bi6(OH)12](ClO4)6 không? NaBrO4 có tác dụng với KBiO3 không? NaBrO4 có tác dụng với Ga(NO3)3.9H2O không? NaBrO4 có tác dụng với GaF3 không? NaBrO4 có tác dụng với Na[Ga(OH)4] không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NaBrO4 (Natri Perbromat) là chất tham gia

Sodium Perbromate

Xem tất cả phương trình sử dụng NaBrO4

Phương trình có NaBrO4 (Natri Perbromat) là chất sản phẩm

Sodium Perbromate

H2O + NaBrO3 → H2 + NaBrO4 H2O + NaBrO3 + XeF2 → Xe + 2HF + NaBrO4 Xem tất cả phương trình tạo ra NaBrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:27:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(