Chất Hóa Học - MnO - Mangan(II) oxit

Manganese(II) oxide; Manganese monoxide; Manganous oxide; Manganosite; C.I.77726; Cassel Green; Manganese Green; Nu-Manese; Rosenstiehl Green

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

MnO


Mangan(II) oxit

Manganese(II) oxide; Manganese monoxide; Manganous oxide; Manganosite; C.I.77726; Cassel Green; Manganese Green; Nu-Manese; Rosenstiehl Green

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 70.93744 ± 0.00030

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

MnO là một thành phần của phân bón và phụ gia thực phẩm. Hàng ngàn tấn được tiêu thụ hàng năm cho mục đích này.

Các ứng dụng khác bao gồm: chất xúc tác trong sản xuất rượu alkyl, gốm sứ, sơn, thủy tinh màu, tẩy trắng...

Advertisement

Đánh giá

MnO - Mangan(II) oxit - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-MnO-Mangan(II)+oxit-203
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Để củng cố lại các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ - Vận dụng nó để giải một số bài tập nên hôm nay chúng ta sẽ vào bài luyện tập

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

Rèn luyện các kỹ năng thao tác thí nghiệm, quan sát hiện trong, giải thích và rút ra kết luận về tinh chất hoá học của bazo và muối.

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Kim loại có những tính chất vật lí và tính chất hoá học nào ? Nhôm, sắt có những tính chất và ứng dụng gì ? Hợp kim là gì ? Sản xuất gang và thép như thế nào ? Thế nào là sự ăn mòn kim loại ? Có những biện pháp nào để bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học MnO (Mangan(II) oxit)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu MnO có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

MnO có tác dụng với NaCrO2 không? MnO có tác dụng với CuFeS2 không? MnO có tác dụng với K2SO3 không? MnO có tác dụng với K2SO4 không? MnO có tác dụng với KClO không? MnO có tác dụng với Cu2S không? MnO có tác dụng với Fe(NO3)3 không? MnO có tác dụng với Ag2SO4 không? MnO có tác dụng với Cr(OH)2 không? MnO có tác dụng với Al(NO3)3 không? MnO có tác dụng với PCl3 không? MnO có tác dụng với H3PO3 không? MnO có tác dụng với KAlO2 không? MnO có tác dụng với AgMnO4 không? MnO có tác dụng với AgN3 không? MnO có tác dụng với C2H5I không? MnO có tác dụng với C3H8 không? MnO có tác dụng với C3H8O3S không? MnO có tác dụng với C3H8N4O2 không? MnO có tác dụng với C3H8NO4P không? MnO có tác dụng với C3H8Hg không? MnO có tác dụng với C3H7OH không? MnO có tác dụng với C3H8O không? MnO có tác dụng với C3H8S không? MnO có tác dụng với C3H5(OH)3 không? MnO có tác dụng với C3H6(OH)2 không? MnO có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? MnO có tác dụng với C20H36 không? MnO có tác dụng với C20H30O2 không? MnO có tác dụng với CCl2F2 không? MnO có tác dụng với CCl4 không? MnO có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? MnO có tác dụng với CHCl3 không? MnO có tác dụng với CH2CO không? MnO có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? MnO có tác dụng với CH2ClCOOH không? MnO có tác dụng với CH2Cl2 không? MnO có tác dụng với CH2O không? MnO có tác dụng với CH2OHCH2OH không? MnO có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? MnO có tác dụng với CH3CHCH2 không? MnO có tác dụng với CH3CH2Br không? MnO có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? MnO có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? MnO có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? MnO có tác dụng với CH3CH2COOH không? MnO có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? MnO có tác dụng với CH3CH2OH không? MnO có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? MnO có tác dụng với CH3COCl không? MnO có tác dụng với CH3CONH2 không? MnO có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? MnO có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? MnO có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? MnO có tác dụng với CH3I không? MnO có tác dụng với CH3OCH3 không? MnO có tác dụng với CH3SCH3 không? MnO có tác dụng với CH3SH không? MnO có tác dụng với (CH3)2CHOH không? MnO có tác dụng với (CH3)2CO không? MnO có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? MnO có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? MnO có tác dụng với COCl2 không? MnO có tác dụng với CO2 không? MnO có tác dụng với CO3 không? MnO có tác dụng với C2H5NH2 không? MnO có tác dụng với C3N3(OH)3 không? MnO có tác dụng với C3N12 không? MnO có tác dụng với C3H7NO3 không? MnO có tác dụng với C4H7BrO2 không? MnO có tác dụng với C4H7NO4 không? MnO có tác dụng với C4H8N2O3 không? MnO có tác dụng với C4H8O không? MnO có tác dụng với C4H9NO3 không? MnO có tác dụng với C5H4NCOOH không? MnO có tác dụng với C5H5N không? MnO có tác dụng với C5H9NO2 không? MnO có tác dụng với C5H9NO4 không? MnO có tác dụng với C5H10 không? MnO có tác dụng với C5H10N2O3 không? MnO có tác dụng với C5H10O4 không? MnO có tác dụng với C5H11NO2 không? MnO có tác dụng với C5H11NO2S không? MnO có tác dụng với C5H12 không? MnO có tác dụng với C6F5COOH không? MnO có tác dụng với C6H4O2 không? MnO có tác dụng với C6H5CHO không? MnO có tác dụng với C6H5CH2OH không? MnO có tác dụng với C6H5COCl không? MnO có tác dụng với C6H5COOH không? MnO có tác dụng với C6H5F không? MnO có tác dụng với C6H13NO2 không? MnO có tác dụng với C6H14N2O2 không? MnO có tác dụng với C7H16 không? MnO có tác dụng với C8H9NO2 không? MnO có tác dụng với C8H18 không? MnO có tác dụng với C9H8O4 không? MnO có tác dụng với C9H11NO2 không? MnO có tác dụng với C9H11NO3 không? MnO có tác dụng với C9H20 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có MnO (Mangan(II) oxit) là chất tham gia

Manganese(II) oxide; Manganese monoxide; Manganous oxide; Manganosite; C.I.77726; Cassel Green; Manganese Green; Nu-Manese; Rosenstiehl Green

SiO2 + MnO → MnSiO3 Xem tất cả phương trình sử dụng MnO

Phương trình có MnO (Mangan(II) oxit) là chất sản phẩm

Manganese(II) oxide; Manganese monoxide; Manganous oxide; Manganosite; C.I.77726; Cassel Green; Manganese Green; Nu-Manese; Rosenstiehl Green

H2O2 + MnO2 → H2O + O2 + MnO 2Mn + O2 → 2MnO MnCO3 → MnO + CO2 Xem tất cả phương trình tạo ra MnO

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 03:00:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(