Advertisement

Chất Hóa Học - Be(NO3)2 - Berili nitrat

beryllium nitrate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Be(NO3)2

công thức rút gọn BeN2O6


Berili nitrat

beryllium nitrate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 133.0220

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Làm cứng lớp phủ trong đèn khí và đèn axetylen

Sử dụng làm thuốc thử hóa học

Hầu hết các hợp chất beri, ngoại trừ beri oxit, ít sử dụng trong thương mại hoặc kỹ thuật, và chỉ được gặp trong sản xuất kim loại berili làm nguyên liệu trung gian ... hoặc làm hóa chất trong phòng thí nghiệm

Advertisement

Đánh giá

Be(NO3)2 - Berili nitrat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Be(NO3)2-Berili+nitrat-211
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Hàng năm thế giới mất đi 15% lượng gang , thép luyện được do bị ăn mòn. Vậy thế nào là sự ăn mòn kim loại và có biện pháp nào để bảo vệ không?

Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại

Nội dung bài Luyện tập kim loại ôn tập lại phần Dãy hoạt động hoá học của kim loại; Tính chất hoá học của kim loại nói chung; Tính chất giống và khác nhau giữa kim loại nhôm ,sắt (trong các chất nhôm chỉ có hoá trị III, sắt có hoá trị II, III. Nhôm phản ứng với dd kiềm tạo thành muối và giải phóng khí Hidro); Thành phần tính chất và sản xuất gang, thép; Sản xuất nhôm bằng cách điện phân hỗn hợp nóng chảy của nhôm oxít và criolít.

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sảnxuất đó là nhôm và sắt. Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứng một số tính chất quantrọng của 2 nguyên tố này. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất hóa học của Nhôm và Sắt; Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên; Quan sát, mô tả,giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hóa học.

Bài 24. Ôn tập học kì 1

Bài Ôn tập học kì 1 ôn lại các kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ và kim loại. Vận dụng để giải một số bài tập.

CHƯƠNG 3 SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nội dung bài giảng Tính chất của phi kim tìm hiểu về một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp; Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại vàvới hiđrô. Sơ lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số phi kim.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Be(NO3)2 (Berili nitrat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Be(NO3)2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Be(NO3)2 có tác dụng với Cr(OH)2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với Al(NO3)3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với PCl3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với H3PO3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với KAlO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với AgMnO4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với AgN3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C2H5I không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8O3S không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8N4O2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8NO4P không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8Hg không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H7OH không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8O không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H8S không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H5(OH)3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H6(OH)2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với H2NNHCO2CH2CH3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C20H36 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C20H30O2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CCl2F2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CCl4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CFCl2CF2Cl không? Be(NO3)2 có tác dụng với CHCl3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH2CO không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH2CHCHCH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH2ClCOOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH2Cl2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH2O không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH2OHCH2OH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CHCHCH3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CHCH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2Br không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2OH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2CONH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2OCH2CH3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CH2OH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3(CH2)16COOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3COCl không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3CONH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3COOCH=CH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3COOCH2C6H5 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3I không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3OCH3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3SCH3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CH3SH không? Be(NO3)2 có tác dụng với (CH3)2CHOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với (CH3)2CO không? Be(NO3)2 có tác dụng với (CH3)2C2O4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với (CH3)2NNH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với COCl2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với CO3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C2H5NH2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3N3(OH)3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3N12 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C3H7NO3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C4H7BrO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C4H7NO4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C4H8N2O3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C4H8O không? Be(NO3)2 có tác dụng với C4H9NO3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H4NCOOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H5N không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H9NO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H9NO4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H10 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H10N2O3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H10O4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H11NO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H11NO2S không? Be(NO3)2 có tác dụng với C5H12 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6F5COOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H4O2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H5CHO không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H5CH2OH không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H5COCl không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H5COOH không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H5F không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H13NO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C6H14N2O2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C7H16 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C8H9NO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C8H18 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C9H8O4 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C9H11NO2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C9H11NO3 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C9H20 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C10H8 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C10H14O không? Be(NO3)2 có tác dụng với C10H15NO không? Be(NO3)2 có tác dụng với C10H16O không? Be(NO3)2 có tác dụng với C10H22 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C11H12N2O2 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C11H24 không? Be(NO3)2 có tác dụng với C12H10 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:35:10am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(