Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Ba(AlO2)2 có tác dụng với CaO2. 8H2O không?

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng hãy kéo xuống để thấy các phương trình có liên quan tới Ba(AlO2)2 và CaO2. 8H2O

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Tất cả các phương trình mô tả Ba(AlO2)2 (Bari aluminat) tác dụng với CaO2. 8H2O (Canxi peroxit octahidrat)

Chúng mình không tìm ra phương trình nào. Nhưng chúng bạn có thể xem thêm các chất liên quan hoặc phương trình hóa học liên quan bên dưới

Nếu các bạn thấy thông tin này chưa chính xác xin hãy gửi báo lỗi về cho chúng mình nhé

Click để đóng góp thông tin

Các chất hóa học có liên quan


Al O2 Ba AlO B Ba(AlO2)2 O AlO2 Al O2 C Ca CaO H2 H2O O2 CaO2 O H CaO2. 8H2O O2
Advertisement

CaO2. 8H2O (Canxi peroxit octahidrat)

Tên Tiếng Việt: Calcium peroxide octahydrate

Tất cả phương trình hóa học có CaO2. 8H2O là chất tham gia


Tất cả phương trình hóa học có CaO2. 8H2O là chất sản phẩm

2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)22Al + 4BaO → 3Ba + Ba(AlO2)22Al(OH)3 + Ba(OH)2 → 4H2O + Ba(AlO2)2Al2O3 + Ba(OH)2 → H2O + Ba(AlO2)24Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)22AlCl3 + 4Ba(OH)2 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:57:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(