Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có S (sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3S + 2Bi → Bi2S3

Nhiệt độ: 500°C Điều kiện khác: trong 96 giờ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Bi => Bi2S3  

Phương trình số #2

2S + Sn → SnS2

Nhiệt độ: 430 - 440°C Xúc tác: NH4Cl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Sn => SnS2  

Phương trình số #3

Li + 2SLi2S

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li + S => Li2S  

Phương trình số #4

CO + SCSO

Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + S => CSO  

Phương trình số #5

3S + 2B → B2S3

Nhiệt độ: > 600

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + B => B2S3  

Phương trình số #6

Cl2 + O2 + SSCl2O

Nhiệt độ: 180-200°C Xúc tác: cacbon hoạt tính

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + O2 + S => SCl2O  

Phương trình số #7

2Cl2 + S + 4NaF → 4NaCl + SF4

Nhiệt độ: 200 - 300°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + S + NaF => NaCl + SF4  

Phương trình số #8

O2 + SSO2

Nhiệt độ: 280 - 360°C Điều kiện khác: cháy trong không khí , hỗn hợp của SO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + S => SO2  

Phương trình số #9

S + Ba → BaS

Nhiệt độ: 150.°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + Ba => BaS  

Phương trình số #10

Cl2 + SSCl2

Nhiệt độ: 20°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + S => SCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:12:01am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(