Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

3H2S + 2HAuCl42Au + 8HCl + 3S

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + HAuCl4 => Au + HCl + S  

Phương trình số #3

H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2S + HNCS => NH4OH + CS2  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2S + 4H2SO4 + K2Cr2O77H2O + 3S + K2SO4 + Cr2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 + K2Cr2O7 => H2O + S + K2SO4 + Cr2(SO4)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích
Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:16:51pm