Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

H2S + C2H5OK → C2H5OH + KHS

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + C2H5OK => C2H5OH + KHS  

Phương trình số #3

3H2S + 2RhCl36HCl + Rh2S3

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + RhCl3 => HCl + Rh2S3  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2S + 2SbCl36HCl + Sb2S3

Dung môi: HCl loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + SbCl3 => HCl + Sb2S3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2S + 2LiOH → 2H2O + Li2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + LiOH => H2O + Li2S  

Phương trình số #7

H2S + 2KOH → 2H2O + K2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + KOH => H2O + K2S  

Advertisement

Phương trình số #8

H2S + 2CsOH → 2H2O + Cs2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CsOH => H2O + Cs2S  

Phương trình số #9

2H2S + Si → 2H2 + SiS2

Nhiệt độ: 1200-1300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Si => H2 + SiS2  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + RbOH → H2O + RbSH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + RbOH => H2O + RbSH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 01:30:31am