Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế P

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế P (photpho) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

4P4O64P + 3P4O8

Nhiệt độ: 210-250°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P4O6 => P + P4O8  

Phương trình số #3

3Ca + 2PCl33CaC2 + 2P

Nhiệt độ: 750 - 850°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + PCl3 => CaC2 + P  

Phương trình số #4

5C + Ca3(PO4)23CaO + 5CO + 2P

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Ca3(PO4)2 => CaO + CO + P  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 03:38:48pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(