Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2NH4HSO3H2O + SO2 + (NH4)2SO3

Nhiệt độ: 70°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4HSO3 => H2O + SO2 + (NH4)2SO3  

Phương trình số #2

2CoSO4O2 + 2SO2 + 2CoO

Nhiệt độ: 600-700°C Xúc tác: hỗn hợp của SO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CoSO4 => O2 + SO2 + CoO  

Phương trình số #3

O2 + HgS → Hg + SO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + HgS => Hg + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2SO4 + Hg → 2H2O + SO2 + HgSO4

Nhiệt độ: đun sôi Xúc tác: HNO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Hg => H2O + SO2 + HgSO4  

Phương trình số #5

4H2SO4 + ZnS → 4H2O + 4SO2 + ZnSO4

Điều kiện khác: hỗn hợp S

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + ZnS => H2O + SO2 + ZnSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

FeS2 + 14HNO37H2O + 11NO2 + 2SO2 + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 => H2O + NO2 + SO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #7

3FeS2 + 20HNO310H2O + 11NO + 6SO2 + 3Fe(NO3)3

Điều kiện khác: nhiệt độ cao, HNO3 loãng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + HNO3 => H2O + NO + SO2 + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

O2 + S → SO2

Nhiệt độ: 280 - 360°C Điều kiện khác: cháy trong không khí , hỗn hợp của SO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + S => SO2  

Phương trình số #9

Fe + 2H2SO42H2O + SO2 + FeSO4

Điều kiện khác: nhiệt độ cao; Fe dư, H2SO4 đặc, thiếu

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2SO4 => H2O + SO2 + FeSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

Na2S2O5Na2SO3 + SO2

Nhiệt độ: 65-150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S2O5 => Na2SO3 + SO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:43:35am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(