Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3O2 + 4RhCl36Cl2 + 2Rh2O3

Nhiệt độ: 750-800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + RhCl3 => Cl2 + Rh2O3  

Phương trình số #3

2HCl + TeO3Cl2 + H2TeO3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + TeO3 => Cl2 + H2TeO3  

Advertisement

Phương trình số #4

O2 + 2BiCl32Cl2 + 2BiClO

Nhiệt độ: 250-350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + BiCl3 => Cl2 + BiClO  

Phương trình số #5

2AgCl + 2F2Cl2 + 2AgF2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + F2 => Cl2 + AgF2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3Ag + 2ClF3Cl2 + 3AgF2

Nhiệt độ: 12°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + ClF3 => Cl2 + AgF2  

Phương trình số #7

4F2 + 2CrCl33Cl2 + 2CrF4

Nhiệt độ: 350-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + CrCl3 => Cl2 + CrF4  

Advertisement

Phương trình số #8

F2 + HgCl2Cl2 + HgF2

Nhiệt độ: 400-450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + HgCl2 => Cl2 + HgF2  

Phương trình số #9

3F2 + 2COCl22Cl2 + 2CoF3

Nhiệt độ: 250 °C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + COCl2 => Cl2 + CoF3  

Advertisement

Phương trình số #10

6NiO + 4ClF32Cl2 + 3O2 + 6NiF2

Nhiệt độ: 100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NiO + ClF3 => Cl2 + O2 + NiF2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:35:58am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(