Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ MgCl2, K2SO3 ra KCl, MgSO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ MgCl2 (Magie clorua) , K2SO3 (Kali sunfit) ra KCl (kali clorua) , MgSO3 (Magne sulfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho MgCl2 (Magie clorua) tác dụng vói K2SO3 (Kali sunfit) tạo thành KCl (kali clorua)

Phương trình để tạo ra chất MgCl2 (Magie clorua) (magnesium chloride)

2HCl + Mg → H2 + MgCl2 Mg + 2FeCl3 → 2FeCl2 + MgCl2 2AlCl3 + 3Mg → 2Al + 3MgCl2

Phương trình để tạo ra chất K2SO3 (Kali sunfit) ()

2KI + SO3 → I2 + K2SO3 6KOH + 3S → 3H2O + 2K2S + K2SO3 SO2 + 2KOH.2H2O → 5H2O + K2SO3

Phương trình để tạo ra chất KCl (kali clorua) (potassium chloride)

KOH + FeCl3 → KCl + Fe(OH)3 MgCl2 + K2SO3 → 2KCl + MgSO3 H2O + HCl + KCrO2 → KCl + Cr(OH)3

Phương trình để tạo ra chất MgSO3 (Magne sulfit) (Magnesium sulfite; Sulfurous acid magnesium salt)

Na2SO3 + MgSO4 → Na2SO4 + MgSO3 MgCl2 + K2SO3 → 2KCl + MgSO3 Na2SO3 + MgCl2 → 2NaCl + MgSO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:05:45am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(