Tìm kiếm phương trình hóa học

Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Lưu ý: Vuốt sang bên trái để xem toàn bộ phương trình

LiH + B2H6 → LiBH4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

LiH | Liti hiđrua | + B2H6 | Diboran | khí = LiBH4 | Liti borohidrua | , Điều kiện Nhiệt độ đun sôi, Dung môi ête


Thông tin chi tiết về phương trình

Điều kiện phản ứng khi cho tác dụng LiH + B2H6

 • Chất xúc tác: ête
 • Nhiệt độ: đun sôi
 • Áp suất: thường
 • Điều kiện khác: không có

Quá trình phản ứng LiH + B2H6

Quá trình: đang cập nhật...

Lưu ý: không có

Hiện tượng xảy ra sau phản ứng LiH + B2H6

Hiện tượng: đang cập nhật...

Thông tin chi tiết các chất tham gia phản ứng

Thông tin về LiH (Liti hiđrua)

 • Nguyên tử khối: 7.9489
 • Màu sắc: chưa cập nhật
 • Trạng thái: chưa cập nhật
LiH-Liti+hidrua-1449

Thông tin về B2H6 (Diboran)

 • Nguyên tử khối: 27.6696
 • Màu sắc: không màu
 • Trạng thái: khí
B2H6-Diboran-2384

Diborane là một chất hóa học có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó một số được đưa ra dưới đây: Diborane được sử dụng làm chất đẩy tên lửa. Nó được sử dụng trong sản xuất borophosphosilicate là một dạng thủy tinh. Trong hầu hết các phản ứng hóa học, nó được sử dụng như một ch...

Thông tin chi tiết các chất sản phẩm sau phản ứng

Thông tin về LiBH4 (Liti borohidrua)

 • Nguyên tử khối: 21.7838
 • Màu sắc: chưa cập nhật
 • Trạng thái: chưa cập nhật
LiBH4-Liti+borohidrua-2472

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Các phương trình điều chế B2H6

Xem tất cả phương trình điều chế B2H6

Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.

Mol là gì?

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm

Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm

Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm

Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm

Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm

Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm

So sánh các chất hoá học phổ biến.

HDDy

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Hidro–deuteri và chất Dysprosi

Xem thêm

NF3CoSO4.7H2O

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Nitơ triflorua và chất Coban sunfat heptahidrat

Xem thêm

Co2SO4(OH)2[Co(NH3)6]SO4

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Coban sunfat dihidroxit và chất Hexaamincoban(II) Sunfat

Xem thêm

Co(CH3COO)2[Cr(NH3)6]2(SO4)3

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Coban axetat và chất Hexamincrom(III) sunfat

Xem thêm

Nhà Tài Trợ