Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ LiCl, AgNO2 ra AgCl, LiNO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ LiCl (Liti clorua) , AgNO2 (Bạc nitrit) ra AgCl (bạc clorua) , LiNO2 (Liti nitrit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho LiCl (Liti clorua) tác dụng vói AgNO2 (Bạc nitrit) tạo thành AgCl (bạc clorua)

Phương trình để tạo ra chất LiCl (Liti clorua) (Lithium chloride; Chlorolithium)

Cl2 + 2Li → 2LiCl CrCl3 + LiAlH4 → AlCl3 + H2 + CrCl2 + LiCl GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Phương trình để tạo ra chất AgNO2 (Bạc nitrit) ()

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất AgCl (bạc clorua) (silver chloride)

3HCl + Ag3PO4 → 3AgCl + H3PO4 AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Phương trình để tạo ra chất LiNO2 (Liti nitrit) (Lithium nitrite; Nitrous acid lithium salt)

Pb + LiNO3 → PbO + LiNO2 2H + LiNO3 → H2O + LiNO2 LiCl + AgNO2 → AgCl + LiNO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:24:59am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(