Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

2KOH + CH3NH3HCO3 = H2O + K2CO3 + CH3NH2 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

KOH | kali hidroxit | dung dịch + CH3NH3HCO3 | metylamoni hidrocacbonat | rắn = H2O | nước | lỏng + K2CO3 | kali cacbonat | rắn + CH3NH2 | Metyl amin | khí, Điều kiện Nhiệt độ t0

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

2KOH + CH3NH3HCO3H2O + K2CO3 + CH3NH2
kali hidroxit metylamoni hidrocacbonat nước kali cacbonat Metyl amin
Potassium carbonate Methylamine
(dung dịch) (rắn) (lỏng) (rắn) (khí)
(không màu) (không màu) (không màu)
Bazơ Muối Bazơ
56 93 18 138 31
2 1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2

2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, KOH (kali hidroxit) phản ứng với CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) để tạo ra H2O (nước), K2CO3 (kali cacbonat), CH3NH2 (Metyl amin) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: t0

Điều kiện phản ứng KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) là gì ?

Nhiệt độ: t0

Làm cách nào để KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) xảy ra phản ứng?

cho CH3NH3HCO3 tác dụng với KOH.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là KOH (kali hidroxit) tác dụng CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) và tạo ra chất H2O (nước), K2CO3 (kali cacbonat), CH3NH2 (Metyl amin)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2 là gì ?

có khí thoát ra.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra K2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra K2CO3 (kali cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra K2CO3 (kali cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ KOH Ra CH3NH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra CH3NH2 (Metyl amin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ KOH (kali hidroxit) ra CH3NH2 (Metyl amin)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3NH3HCO3 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3NH3HCO3 Ra K2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) ra K2CO3 (kali cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) ra K2CO3 (kali cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ CH3NH3HCO3 Ra CH3NH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) ra CH3NH2 (Metyl amin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat) ra CH3NH2 (Metyl amin)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2

Câu 1. Bài toán khối lượng

Chất X có công thức phân tử C2H7O3N. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl hoặc dung dịch NaOH đun nóng nhẹ đều thấy khí thoát ra. Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,25 mol KOH. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Giá trị của m là:


A. 16,60
B. 18,25
C. 17,25
D. 15,50

Xem đáp án câu 1

Câu 2. các phản ứng hóa học

Cho các phương trình hóa học sau:
Al + SnO ----> ;
(NH4)2CO3 ---t0---> ;
H2O + CH3COOCHCH2 -------> ;
KHSO4 + KHCO3 ----> ;
AgNO3 + H2O + NH3 + C3H7CHO ----> ;
CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH ----> ;
KOH + CH3NH3HCO3 ----> ;
C + ZnO ---> ;
NaOH + HCOONH4 -----> ;
Al2O3 + H2SO4 ----> ;
BaO + CO ----> ;
H2O + C6H5CH2Cl ----> ;
Br2 + NaOH + NaCrO2 ----> ;
Ba(OH)2 + (COONa)2 ----> ;
CH3I + C2H5NH2 ----> ;
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra chất khí?

A. 4
B. 6
C. 7
D. 12

Xem đáp án câu 2

Câu 3. đơn chất

Cho các phương trình phản ứng hóa học sau:
H2O + K2CO3 + FeCl3 ---> ;
CH3I + C2H5NH2 ---> ;
Br2 + C6H6 ---> ;
Br2 + H2O + CH3CH2CH=O ---> ;
NaHCO3 + C2H5COOH ---> ;
NaOH + HCOONH3CH2CH3 ---> ;
Br2 + KI ---> ;
H2O + KCl ---> ;
S + CrO3 ----> ;
FeCl2 + H2O ----> ;
AlCl3 ---t0--> ;
H2SO4 + KMnO4 + H2C2O4 ---> ;
AgNO3 + C6H12O6 + H2O + NH3 --->
O2 + C4H10 --> ;
Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 ---> ;
NaOH + K2HPO4 ---> ;
NaOH + C2H5Cl ---> ;
H2SO4 + Fe(OH)2 ---> ;
Cu + H2SO4 + NaNO3 ---> ;
F2 + H2 ---> ;
Fe2O3 + H2 ---> ;
CaO + HCl ---> ;
KOH + CH3NH3HCO3 ---> ;
C + ZnO ---> ;
Zn + BaSO4 ---> ;
Na2SO3 + Ba(OH)2 ---> ;
H2 + O2 ---> ;
NaOH + CuCl2 ---> ;
Al + H2O ---> ;
NaOH + CH3COOK ---> ;
Mg + CO2 ---> ;
Fe + H2O ---> ;
Ca(OH)2 + SO2 ---> ;
BaO + CO2 ---> ;
FeCl2 + Zn ----> ;
NaOH --dpnc--> ;
Trong các phương trình phản ứng trên, có bao nhiêu phương trình tạo ra đơn chất?


A. 26
B. 18
C. 24
D. 12

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

2KOH + CH3NH3HCO3 → H2O + K2CO3 + CH3NH2 | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement

Phương trình sản xuất ra CH3NH3HCO3 (metylamoni hidrocacbonat)

()

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế ra CH3NH3HCO3
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 04:36:05pm