Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ K2CrO4, TlNO3 ra KNO3, Tl2CrO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ K2CrO4 (Kali cromat) , TlNO3 (Thali(I) nitrat) ra KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) , Tl2CrO4 (Thali cromat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho K2CrO4 (Kali cromat) tác dụng vói TlNO3 (Thali(I) nitrat) tạo thành KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu)

Phương trình để tạo ra chất K2CrO4 (Kali cromat) ()

2KOH + Na2Cr2O7 → H2O + Na2CrO4 + K2CrO4 K2Cr2O7 + 2NaOH → H2O + Na2CrO4 + K2CrO4 BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2CrO4 + BaCrO4

Phương trình để tạo ra chất TlNO3 (Thali(I) nitrat) (Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate)

2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3 Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3

Phương trình để tạo ra chất KNO3 (kali nitrat; diêm tiêu) (potassium nitrate)

2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3 + Mg(OH)2 K2CO3 + 2NH4NO3 → H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2 AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

Phương trình để tạo ra chất Tl2CrO4 (Thali cromat) (Thallium(I) chromate; Chromic acid dithallium(I) salt)

K2CrO4 + 2TlNO3 → 2KNO3 + Tl2CrO4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:37:47am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(