Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ C6H5NO2 ra C6H5NH2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ C6H5NO2 (Nitrobenzen) ra C6H5NH2 (anilin) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H5NO2C6H5NH2

Điều kiện khác: 1. Fe, HCl 2. HO-

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NO2 => C6H5NH2  

Phương trình số #2

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: Fe + HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NO2 + H => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #3

3H2 + C6H5NO2C6H5NH2 + 2H2O

Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + C6H5NO2 => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #4

C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: Fe + HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5NO2 + H => C6H5NH2 + H2O  

Phương trình số #5

9Fe + 4H2O + 4C6H5NO24C6H5NH2 + 3Fe3O4

Xúc tác: FeCl3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O + C6H5NO2 => C6H5NH2 + Fe3O4  

Phương trình số #6

6HCl + 3Sn + C6H5NO2C6H5NH2 + 2H2O + 3SnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Sn + C6H5NO2 => C6H5NH2 + H2O + SnCl2  

Phương trình số #7

2Al + 4H2O + 2NaOH + C6H5NO2C6H5NH2 + 2NaAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2O + NaOH + C6H5NO2 => C6H5NH2 + NaAl(OH)4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-16 05:31:13am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(