Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

3Br2 + C6H5NH2 = C6H2Br3NH2 + 3HBr | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

Br2 | brom | dung dịch + C6H5NH2 | anilin | lỏng = C6H2Br3NH2 | 2,4,6-Tribromoanilin | kt + HBr | Hidro bromua | dung dịch, Điều kiện

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr
brom anilin 2,4,6-Tribromoanilin Hidro bromua
Bromine Aminobenzen Axit bromhydric
(dung dịch) (lỏng) (kt) (dung dịch)
(nâu đỏ) (không màu) (trắng) (không màu)
Axit
160 93 330 81
3 1 1 3 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Br2 (brom) phản ứng với C6H5NH2 (anilin) để tạo ra C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin), HBr (Hidro bromua) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để Br2 (brom) tác dụng C6H5NH2 (anilin) là gì ?

Không có

Làm cách nào để Br2 (brom) tác dụng C6H5NH2 (anilin)?

cho anilin tác dụng với brom

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H5NH2 (anilin) và tạo ra chất C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin), HBr (Hidro bromua)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr là gì ?

có hiện tượng kết tủa trắng

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra C6H2Br3NH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin)

Phương Trình Điều Chế Từ Br2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra HBr (Hidro bromua)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5NH2 Ra C6H2Br3NH2

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5NH2 (anilin) ra C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5NH2 (anilin) ra C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin)

Phương Trình Điều Chế Từ C6H5NH2 Ra HBr

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ C6H5NH2 (anilin) ra HBr (Hidro bromua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ C6H5NH2 (anilin) ra HBr (Hidro bromua)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Phương trình thi Đại Học là gì ?

Phương trình thường gặp trong thi ĐH

Xem tất cả phương trình Phương trình thi Đại Học


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr

Câu 1. Chất tác dụng với nước Br2

Cho dãy các chất sau: anilin, saccarozơ, amilozơ, glucozơ, triolein, tripanmitin, fructozơ,
metyl fomat. Số chất trong dãy tác dụng được với nước Br2 là.


A. 4
B. 5
C. 6
D. 3

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Thí nghiệm

Tiến hành các thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T thu được kết quả sau:
- Dung dịch X làm quì tím chuyển màu xanh.
- Dung dịch Y cho phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
- Dung dịch Z không làm quì tím đổi màu.
- Dung dịch T tạo kết tủa trắng với nước brom.
Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là dung dịch :


A. metyl amin, lòng trắng trứng, alanin, anilin.
B. metyl amin, anilin, lòng trắng trứng, alanin.
C. lòng trắng trứng, metyl amin, alanin, anilin.
D. metyl amin, lòng trắng trứng, anilin, alanin.

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng hóa học

Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch Br2?


A. alanin
B. triolein
C. anilin
D. glucozơ

Xem đáp án câu 3

Câu 4. Phản ứng hóa học

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với


A. nước Br2.
B. dung dịch NaOH.
C. dung dịch HCl.
D. dung dịch NaCl.

Xem đáp án câu 4

Câu 5. Anilin

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không phản ứng được với chất nào sau đây


A. NaOH
B. Br2
C. HCl
D. HCOOH

Xem đáp án câu 5

Câu 6. Phát biểu

Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.
B. Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng.
C. Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.
D. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

Xem đáp án câu 6

Câu 7. Phản ứng hóa học

Cặp chất nào sau đây không phản ứng được với nhau?


A. Anilin + nước Br2
B. Glucozơ + dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.
C. Metyl acrylat + H2 (xt Ni, t0)
D. Amilozơ + Cu(OH)2.

Xem đáp án câu 7

Câu 8. Chất tác dụng Br2 ở t0 thường

Cho các chất sau: Glucozơ, saccarozơ, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, metyl fomat, phenol, fructozơ. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là:


A. 6
B. 7
C. 8
D. 5

Xem đáp án câu 8

Câu 9. Nhận định đúng

Cho các nhận định sau :
(a) Vinyl axetat không làm mất màu dung dịch brom.
(b) Anilin và phenol đều làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.
(c) Trùng ngưng caprolactam thu được tơ capron.
(d) Cao su lưu hoá, amilopectin của tinh bột là những polime có cấu trúc mạng không gian.
(e) Peptit, tinh bột, xenlulozơ và tơ lapsan đều bị thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng.
Số nhận định đúng là


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Xem đáp án câu 9

Câu 10. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng của chất hữu cơ với dung dịch brom

Cho dãy các chất: stiren. Phenol, toluene, anilin, metyl amin. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch brom là


A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Xem đáp án câu 10

Câu 11. Dạng toán anilin tác dụng với dung dịch brom

Cho 27,9 g anilin tác dụng với dung dịch brom, phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo 49,5g kết tủa. Khối lượng brom trong dung dịch brom ban đầu là (N=14; C=12; H=1; Br=80)


A. 72g
B. 24g
C. 48g
D. 144g

Xem đáp án câu 11

Câu 12. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng với dung dịch brom

Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?


A. H2N–CH2–COOH.
B. CH3–NH2.
C. CH3COOC2H5.
D. C6H5–NH2 (anilin).

Xem đáp án câu 12

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Đánh giá

3Br2 + C6H5NH2 → C6H2Br3NH2 + 3HBr | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Phương trình sử dụng C6H2Br3NH2 (2,4,6-Tribromoanilin) là chất sản phẩm

(Aniline tribromide; 2,4,6-Tribromoaniline)

Tổng hợp tất cả phương trình có C6H2Br3NH2 tham gia phản ứng

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 01:04:34pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(