Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaClO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaClO (Natri hypoclorit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + NaCl → H2 + NaClO

Điều kiện khác: Điện phân dung dịch không màng ngăn

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCl => H2 + NaClO  

Phương trình số #3

4NaOH + 4NH2Cl → H2O + N2 + 3NaCl + NaClO + 2NH4OH

Điều kiện khác: 5 giờ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH2Cl => H2O + N2 + NaCl + NaClO + NH4OH  

Phương trình số #4

2NaOH + NO2Cl → H2O + NaClO + NaNO2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NO2Cl => H2O + NaClO + NaNO2  

Phương trình số #5

Na2CO3 + Ca(ClO)2CaCO3 + 2NaClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Ca(ClO)2 => CaCO3 + NaClO  

Phương trình số #6

2NaOH + Cl2O → H2O + 2NaClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Cl2O => H2O + NaClO  

Phương trình số #7

NaOH + HClO → H2O + NaClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + HClO => H2O + NaClO  

Phương trình số #8

2NaOH + ClF → H2O + NaClO + NaF

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + ClF => H2O + NaClO + NaF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 02:43:25am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(