Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaBH4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaBH4 (Natri borohydrua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

7H2 + 2Na + B2O33H2O + 2NaBH4

Nhiệt độ: 250-300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Na + B2O3 => H2O + NaBH4  

Phương trình số #3

2B2H6 + Na2Hg → Hg + NaBH4 + NaB3H8

Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình B2H6 + Na2Hg => Hg + NaBH4 + NaB3H8  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 08:42:01pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(