Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Na

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Na (natri) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2NaCl → Cl2 + 2Na

Điều kiện khác: điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl => Cl2 + Na  

Phương trình số #3

4NaOH → 2H2O + 4Na + O2

Điều kiện khác: Điện phân nóng chảy

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH => H2O + Na + O2  

Advertisement

Phương trình số #5

6NaOH + C4H8O → 6C + 7H2O + 6Na

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C4H8O => C + H2O + Na  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2NaH → H2 + 2Na

Nhiệt độ: 430 - 500°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaH => H2 + Na  

Phương trình số #7

2NaN33N2 + 2Na

Nhiệt độ: 250 - 300°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaN3 => N2 + Na  

Advertisement

Phương trình số #8

Na3[AlF6] → 3Na + [AlF6]

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3[AlF6] => Na + [AlF6]  

Phương trình số #9

2Na2O → 2Na + Na2O2

Nhiệt độ: > 700

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O => Na + Na2O2  

Advertisement

Phương trình số #10

2NaI → I2 + 2Na

Nhiệt độ: > 130

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaI => I2 + Na  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:29:02am