Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế InCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế InCl3 (Indi triclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

6HCl + In2S33H2S + 2InCl3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + In2S3 => H2S + InCl3  

Phương trình số #3

6HCl + 2In → 3H2 + 2InCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + In => H2 + InCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

6HCl + In2O33H2O + 2InCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + In2O3 => H2O + InCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:29:37am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(