Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế FeCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế FeCl3 (Sắt triclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3FeCl2 + 4HNO32H2O + NO + Fe(NO3)3 + 2FeCl3

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3 + FeCl3  

Phương trình số #3

Cl2 + 2FeCl22FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeCl2 => FeCl3  

Phương trình số #4

3Cl2 + 6Fe(NO3)24Fe(NO3)3 + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe(NO3)2 => Fe(NO3)3 + FeCl3  

Phương trình số #5

Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + HCl => H2O + FeCl3  

Phương trình số #6

3Cl2 + 2FeO → O2 + 2FeCl3

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeO => O2 + FeCl3  

Phương trình số #7

2FeCl2 + H2O2 + 2HCl → H2O + 2FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2O2 + HCl => H2O + FeCl3  

Phương trình số #8

3FeCl2 + 4HCl + KNO32H2O + KCl + NO + FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #9

Fe + 4HCl + NaNO32H2O + NaCl + NO + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + NaNO3 => H2O + NaCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #10

3Cl2 + 6FeSO42Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + FeCl3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 08:39:00pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(