Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Fe3O4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Fe3O4 (Sắt(II,III) oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

6Fe2O3O2 + 4Fe3O4

Nhiệt độ: 1200 - 1390°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 => O2 + Fe3O4  

Phương trình số #3

3Fe2O3 + H2H2O + 2Fe3O4

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + H2 => H2O + Fe3O4  

Phương trình số #4

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => H2 + Fe3O4  

Phương trình số #5

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Nhiệt độ: < 570

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => H2 + Fe3O4  

Phương trình số #6

CO + 3Fe2O3CO2 + 2Fe3O4

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Fe2O3 => CO2 + Fe3O4  

Phương trình số #7

3FeCl2 + 4H2O → H2 + 6HCl + Fe3O4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2O => H2 + HCl + Fe3O4  

Phương trình số #8

4FeO → Fe + Fe3O4

Nhiệt độ: 560-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO => Fe + Fe3O4  

Phương trình số #9

Fe3O4.2H2O → 2H2O + Fe3O4

Nhiệt độ: 300-400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe3O4.2H2O => H2O + Fe3O4  

Phương trình số #10

6FeO + O22Fe3O4

Nhiệt độ: 300 - 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + O2 => Fe3O4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-25 12:34:33pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(