Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CaO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CaO (canxi oxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2CaSO42CaO + O2 + 2SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ rất cao.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaSO4 => CaO + O2 + SO2  

Phương trình số #3

Ca + 1/2O2CaO

Nhiệt độ: > 300 Điều kiện khác: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + O2 => CaO  

Advertisement

Phương trình số #4

2CaC2 + 3SiO22CaO + 4CO + 3Si

Điều kiện khác: lò điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + SiO2 => CaO + CO + Si  

Phương trình số #5

CaCO3CaO + CO2

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 => CaO + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(OH)2CaO + H2O

Nhiệt độ: 520-580°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 => CaO + H2O  

Phương trình số #7

2CaO22CaO + O2

Nhiệt độ: 250 - 380°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO2 => CaO + O2  

Advertisement

Phương trình số #8

O2 + CaH2CaO + H2O

Nhiệt độ: 300 - 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CaH2 => CaO + H2O  

Phương trình số #9

2Ca + H2O → CaO + CaH2

Nhiệt độ: 200 - 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + H2O => CaO + CaH2  

Advertisement

Phương trình số #10

2Ca(NO3)22CaO + 4NO2 + O2

Nhiệt độ: > 561

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 => CaO + NO2 + O2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 10:15:13pm