Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế As2S3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế As2S3 (Arsen trisunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

5H2S + As2O55H2O + 2S + As2S3

Nhiệt độ: 30 - 50°C Dung môi: HCl đậm đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + As2O5 => H2O + S + As2S3  

Phương trình số #2

3H2S + As2O33H2O + As2S3

Dung môi: dung dịch đậm đặc HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + As2O3 => H2O + As2S3  

Phương trình số #3

9S + 2As2O33SO2 + 2As2S3

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình S + As2O3 => SO2 + As2S3  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2O + 2As2S53H2S + 4S + As2S3 + As2O3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + As2S5 => H2S + S + As2S3 + As2O3  

Phương trình số #5

6HCl + 2(NH4)3AsS33H2S + 6NH4Cl + As2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + (NH4)3AsS3 => H2S + NH4Cl + As2S3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:32:05am