Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế (NH4)2CO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế (NH4)2CO3 (amoni cacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3  

Phương trình số #3

NH3 + NH4HCO3(NH4)2CO3

Nhiệt độ: 20°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + NH4HCO3 => (NH4)2CO3  

Phương trình số #4

(NH2)2CO + H2O → (NH4)2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH2)2CO + H2O => (NH4)2CO3  

Phương trình số #5

2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Tollens có dư NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình [Ag(NH3)2]OH + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + H2O + NH3  

Phương trình số #6

(NH4)2SO4 + Na2CO3(NH4)2CO3 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + Na2CO3 => (NH4)2CO3 + Na2SO4  

Phương trình số #7

H2O + 2NH3 + CO2(NH4)2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + CO2 => (NH4)2CO3  

Phương trình số #8

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 4Ag + 2H2O + 6NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCHO + [Ag(NH3)2]OH => (NH4)2CO3 + Ag + H2O + NH3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 12:45:39am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(