Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có SOCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có SOCl2 (Thionyl clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2SbF3 + 3SOCl22SbCl3 + 3SOF2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SbF3 + SOCl2 => SbCl3 + SOF2  

Phương trình số #3

SeO2 + 2SOCl22SO2 + SeCl4

Nhiệt độ: 75-90°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SeO2 + SOCl2 => SO2 + SeCl4  

Phương trình số #4

4SOCl23Cl2 + 2SO2 + S2Cl2

Nhiệt độ: 85 - 440°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SOCl2 => Cl2 + SO2 + S2Cl2  

Phương trình số #5

C6H5CH2OH + SOCl2HCl + SO2 + C6H5CH2Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5CH2OH + SOCl2 => HCl + SO2 + C6H5CH2Cl  

Phương trình số #6

6Al + 3SOCl2Al2O3 + Al2S3 + 2AlCl3

Nhiệt độ: 400 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + SOCl2 => Al2O3 + Al2S3 + AlCl3  

Phương trình số #7

Ga2O3 + 3SOCl23SO2 + 2GaCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ga2O3 + SOCl2 => SO2 + GaCl3  

Phương trình số #8

10SOCl2 + P4S1010S2Cl2 + P4O10

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SOCl2 + P4S10 => S2Cl2 + P4O10  

Phương trình số #9

H2O + SOCl22HCl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SOCl2 => HCl + SO2  

Phương trình số #10

2HBr + SOCl22HCl + SBr2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HBr + SOCl2 => HCl + SBr2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 03:57:16am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(