Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ni là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ni (Niken) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2FeCl3 + Ni2FeCl2 + NiCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl3 + Ni => FeCl2 + NiCl2  

Phương trình số #3

2HCl + NiH2 + NiCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ni => H2 + NiCl2  

Phương trình số #4

Br2 + NiNiBr2

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + Ni => NiBr2  

Phương trình số #5

4PH3 + NiNi(PH3)4

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PH3 + Ni => Ni(PH3)4  

Phương trình số #6

Ni + 4PF3Ni(PF3)4

Nhiệt độ: 30 - 50°C Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ni + PF3 => Ni(PF3)4  

Phương trình số #7

O2 + 2Ni2NiO

Nhiệt độ: 500 - 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Ni => NiO  

Phương trình số #9

2AgNO3 + Ni2Ag + Ni(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Ni => Ag + Ni(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:37:15am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(