Chất Hóa Học - NiBr2 - Niken bromua

Nickel bromide; Dibromonickel(II); Nickel(II) dibromide; Nickeleus bromide; Nickel(II) bromide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NiBr2

công thức rút gọn Br2Ni


Niken bromua

Nickel bromide; Dibromonickel(II); Nickel(II) dibromide; Nickeleus bromide; Nickel(II) bromide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 218.5014

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất NiBr2

Đánh giá

NiBr2 - Niken bromua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NiBr2-Niken+bromua-1631
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

Bài học này chúng ta cùng nghiêm cứu tính chất hóa học của kim loại

Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào ? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Bài 18. Nhôm

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.Nhôm là nguyên tố phổ biến thứ 3 trong vỏ Trái Đất.

Bài 19. Sắt

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu các tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Gang, thép và sắt được sản xuất như thế nào ? Chúng ta cùng xem qua bài học hôm nay nhé

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NiBr2 (Niken bromua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NiBr2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NiBr2 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? NiBr2 có tác dụng với HSnCl3 không? NiBr2 có tác dụng với N2H4.H2O không? NiBr2 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? NiBr2 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? NiBr2 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? NiBr2 có tác dụng với CuF2 không? NiBr2 có tác dụng với HSO3F không? NiBr2 có tác dụng với SO2F2 không? NiBr2 có tác dụng với KSO2F không? NiBr2 có tác dụng với NaSO2F không? NiBr2 có tác dụng với D2SO4 không? NiBr2 có tác dụng với HSO3NH2 không? NiBr2 có tác dụng với LiSO3F không? NiBr2 có tác dụng với ZnSO3 không? NiBr2 có tác dụng với Zn2SiO4 không? NiBr2 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? NiBr2 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? NiBr2 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? NiBr2 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? NiBr2 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? NiBr2 có tác dụng với BiCl3 không? NiBr2 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? NiBr2 có tác dụng với Bi2S3 không? NiBr2 có tác dụng với Na2N2O2 không? NiBr2 có tác dụng với Ni(OH)2 không? NiBr2 có tác dụng với Ni2SiO4 không? NiBr2 có tác dụng với Na2NiO2 không? NiBr2 có tác dụng với NiSO4 không? NiBr2 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? NiBr2 có tác dụng với NiS không? NiBr2 có tác dụng với CrCl2O2 không? NiBr2 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? NiBr2 có tác dụng với MnCO3 không? NiBr2 có tác dụng với NiF2 không? NiBr2 có tác dụng với NiOOH không? NiBr2 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? NiBr2 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? NiBr2 có tác dụng với Li2O2 không? NiBr2 có tác dụng với Li2SeO4 không? NiBr2 có tác dụng với SeO3 không? NiBr2 có tác dụng với Se2O5 không? NiBr2 có tác dụng với K2SeO4 không? NiBr2 có tác dụng với Ti(SO4)O không? NiBr2 có tác dụng với BeF2 không? NiBr2 có tác dụng với H2BeF4 không? NiBr2 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? NiBr2 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? NiBr2 có tác dụng với PbSiO3 không? NiBr2 có tác dụng với Pb3O4 không? NiBr2 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? NiBr2 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? NiBr2 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? NiBr2 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? NiBr2 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? NiBr2 có tác dụng với CaCN2 không? NiBr2 có tác dụng với H2CN2 không? NiBr2 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? NiBr2 có tác dụng với MgCl(OH) không? NiBr2 có tác dụng với BeH2 không? NiBr2 có tác dụng với BeCl(OH) không? NiBr2 có tác dụng với Be(NO3)OH không? NiBr2 có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? NiBr2 có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? NiBr2 có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? NiBr2 có tác dụng với PdCl2.2H2O không? NiBr2 có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? NiBr2 có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? NiBr2 có tác dụng với PdI2 không? NiBr2 có tác dụng với PdS không? NiBr2 có tác dụng với Pd(OH)2 không? NiBr2 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? NiBr2 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? NiBr2 có tác dụng với SnS2 không? NiBr2 có tác dụng với KCrO2 không? NiBr2 có tác dụng với HCrO2 không? NiBr2 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? NiBr2 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? NiBr2 có tác dụng với K2CrO3 không? NiBr2 có tác dụng với K3CrO3 không? NiBr2 có tác dụng với Na3CrO3 không? NiBr2 có tác dụng với K2S2O3 không? NiBr2 có tác dụng với K2S2O5 không? NiBr2 có tác dụng với (NH4)3AsS4 không? NiBr2 có tác dụng với (NH4)2Sx không? NiBr2 có tác dụng với (NH4)3AsS3 không? NiBr2 có tác dụng với K2RuO4 không? NiBr2 có tác dụng với RuO4 không? NiBr2 có tác dụng với Os không? NiBr2 có tác dụng với K2[OsO2(OH)4] không? NiBr2 có tác dụng với KRuO4 không? NiBr2 có tác dụng với KCu(CN)2 không? NiBr2 có tác dụng với CSO không? NiBr2 có tác dụng với K2FeO4 không? NiBr2 có tác dụng với Al(NO3)3.9H2O không? NiBr2 có tác dụng với NO3 không? NiBr2 có tác dụng với P2 không? NiBr2 có tác dụng với H4P2O6 không? NiBr2 có tác dụng với H4P2O5 không? NiBr2 có tác dụng với Na2HPO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có NiBr2 (Niken bromua) là chất tham gia

Nickel bromide; Dibromonickel(II); Nickel(II) dibromide; Nickeleus bromide; Nickel(II) bromide

Xem tất cả phương trình sử dụng NiBr2

Phương trình có NiBr2 (Niken bromua) là chất sản phẩm

Nickel bromide; Dibromonickel(II); Nickel(II) dibromide; Nickeleus bromide; Nickel(II) bromide

Br2 + Ni → NiBr2 Xem tất cả phương trình tạo ra NiBr2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-21 02:43:43am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(