Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H4P2O7 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H4P2O7 (axit điphotphoric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H4P2O7H2O + 2HPO3

Nhiệt độ: 300°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H4P2O7 => H2O + HPO3  

Phương trình số #2

H2O + H4P2O72H3PO4

Nhiệt độ: đun sôi Xúc tác: HNO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H4P2O7 => H3PO4  

Phương trình số #3

H4P2O7 + 2NH3(NH4)2H2P2O7

Nhiệt độ: 0 - 5°C Dung môi: etanol

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H4P2O7 + NH3 => (NH4)2H2P2O7  

Advertisement

Phương trình số #4

H4P2O7 + 4NaOH → 4H2O + Na4P2O7

Dung môi: dung dịch NaOH 20%

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H4P2O7 + NaOH => H2O + Na4P2O7  

Phương trình số #5

H4P2O7 + 2NH32H2O + (NH4)2H2P2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H4P2O7 + NH3 => H2O + (NH4)2H2P2O7  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O2 + H4P2O7H2O + H4P2O8

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + H4P2O7 => H2O + H4P2O8  

Phương trình số #7

4AgNO3 + H4P2O74HNO3 + Ag4P2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H4P2O7 => HNO3 + Ag4P2O7  

Advertisement

Phương trình số #8

H4P2O7 + 2NaOH → 2H2O + Na2H2P2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H4P2O7 + NaOH => H2O + Na2H2P2O7  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:57:43am