Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2SiO3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2SiO3 (Axit metasilicic) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2SiO3H2O + SiO2

Nhiệt độ: khi bị nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SiO3 => H2O + SiO2  

Phương trình số #2

2NaOH + H2SiO32H2O + Na2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H2SiO3 => H2O + Na2SiO3  

Phương trình số #3

Na2SiO3 + H2SiO3H2O + Na2SiO3 + CO2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SiO3 + H2SiO3 => H2O + Na2SiO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

K2CO3 + H2SiO3H2O + CO2 + K2SiO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + H2SiO3 => H2O + CO2 + K2SiO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 08:25:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(