Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CuO là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CuO (Đồng (II) oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3CuO + 2H3PO4Cu3(PO4)2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H3PO4 => Cu3(PO4)2  

Phương trình số #2

2Al + 3CuOAl2O3 + 3Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuO => Al2O3 + Cu  

Phương trình số #3

CuO + 2HCl → H2O + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + HCl => H2O + CuCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

C + 2CuO2Cu + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CuO => Cu + CO2  

Phương trình số #5

4CuOO2 + 2Cu2O

Nhiệt độ: 1026 - 1100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO => O2 + Cu2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2CuO2Cu + O2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO => Cu + O2  

Phương trình số #7

CO + CuOCu + CO2

Nhiệt độ: 250 - 450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CuO => Cu + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

3CuO + 2NH33Cu + 3H2O + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + NH3 => Cu + H2O + N2  

Phương trình số #9

CuO + H2Cu + H2O

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2 => Cu + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

CuO + H2SO4H2O + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2SO4 => H2O + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:59:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(