Advertisement

Chất Hóa Học - CH3-CH2-OH - Êtanol

Alcohol; Ethanol; Ethane-1-ol; Wine spirit; Ethyl alcohol; Alcohol,anhydrous; NCL-CO-3134; Ethan-1-ol; O Syoueta; Ethanol for disinfection; Ethaprocohol; Ethaprocohol-U; Ethalight; Ethalight-B; Anhydrous ethanol; Ethaprochol for disinfection; Ethaprochol-U for disinfection; Ethalight for disinfection; Ethalight-B for disinfection; Ethanol-FG for disinfection; Etha-IP for disinfection; Ethanol-IPA for disinfection; Ethanol-alpha for disinfection; Methyl carbinol; Spirits of wine; Dehydrated ethanol

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

CH3-CH2-OH

công thức rút gọn


Êtanol

Alcohol; Ethanol; Ethane-1-ol; Wine spirit; Ethyl alcohol; Alcohol,anhydrous; NCL-CO-3134; Ethan-1-ol; O Syoueta; Ethanol for disinfection; Ethaprocohol; Ethaprocohol-U; Ethalight; Ethalight-B; Anhydrous ethanol; Ethaprochol for disinfection; Ethaprochol-U for disinfection; Ethalight for disinfection; Ethalight-B for disinfection; Ethanol-FG for disinfection; Etha-IP for disinfection; Ethanol-IPA for disinfection; Ethanol-alpha for disinfection; Methyl carbinol; Spirits of wine; Dehydrated ethanol

Tính chất vật lý

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất CH3-CH2-OH

Đánh giá

CH3-CH2-OH - Êtanol - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-CH3-CH2-OH-etanol-1444
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi

Tìm hiểu sự oxi hóa là gì và ứng dụng trong đời sống.

Bài 26. Oxit

Các bạn đã biết oxi phản ứng hầu hết các kim loại, và phi kim các. Vậy sản phẩm từ các phản ứng này gọi là gì. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học CH3-CH2-OH (Êtanol)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu CH3-CH2-OH có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

CH3-CH2-OH có tác dụng với Fe3O4.2H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với FeCr2O4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với FeClOH không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Fe(CH3COO)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với B(OH)3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với HO2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Te không? CH3-CH2-OH có tác dụng với HCOOH không? CH3-CH2-OH có tác dụng với NaHO2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với NH4HS không? CH3-CH2-OH có tác dụng với S2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với H2S2O2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ca(HF2)2 . 6H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Fe(NO)4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với H2O2.2H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với H2SO5 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với U(OH)4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Am không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Am(OH)4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ca(HS)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (N2H6)SO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với N2H4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với H2S2O6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (NH3OH)2SO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (NH3OH)HSO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (N2H5)2SO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (NH4)2H2P2O7 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với H4P2O8 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với HAuCl4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với N2H5Cl không? CH3-CH2-OH có tác dụng với NH3OHCl không? CH3-CH2-OH có tác dụng với PH4Cl không? CH3-CH2-OH có tác dụng với RhCl3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Rh không? CH3-CH2-OH có tác dụng với C2H7NHCl không? CH3-CH2-OH có tác dụng với C2H7N không? CH3-CH2-OH có tác dụng với N2H6Cl2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Hg(CN)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với HgCrO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với KSCN không? CH3-CH2-OH có tác dụng với CHNS không? CH3-CH2-OH có tác dụng với H2[Hg(SCN)4] không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2[Hg(CN)4] không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (Hg2N)OH.2H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Cl2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (NH3OH)NO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với N2H5NO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với NOHSO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với N2H6(NO3)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với RbNO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ho không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ho(NO3)3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2O2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ag2Cr2O7 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Tl2Cr2O7 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2CO3.1,5 H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2S2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2SiS3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2S.5H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2S2O6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K3PO4.7H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2HPO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Li3PO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với KBrO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với KHSO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với KHO2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với ScCl3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K3ScCl6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với ZrCl4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2ZrCl6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với HfCl4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2HfCl6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2PtCl6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với PtCl4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với ThCl4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K2ThCl6 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ba(ClO3)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ba(IO3)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với (NH4)2SO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Na2SeO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Na2SeO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với TeO2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Na4P2O7 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Mg2P2O7 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K[Cr(OH)4] không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K3[Fe(OH)6] không? CH3-CH2-OH có tác dụng với K3[FeCN)6] không? CH3-CH2-OH có tác dụng với KNO3.(1-2)HNO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với CsNO2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với CsNO3.HNO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với [K(H2O)6]OH không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Mg(NO3)2.6H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với [Mg(H2O)6](NO3)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Mg(OH)NO3 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Mg2CO3(OH)2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với MgCO3.5H2O không? CH3-CH2-OH có tác dụng với MgF2 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Na2MnO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với NaMnO4 không? CH3-CH2-OH có tác dụng với Ba(HS)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có CH3-CH2-OH (Êtanol) là chất tham gia

Alcohol; Ethanol; Ethane-1-ol; Wine spirit; Ethyl alcohol; Alcohol,anhydrous; NCL-CO-3134; Ethan-1-ol; O Syoueta; Ethanol for disinfection; Ethaprocohol; Ethaprocohol-U; Ethalight; Ethalight-B; Anhydrous ethanol; Ethaprochol for disinfection; Ethaprochol-U for disinfection; Ethalight for disinfection; Ethalight-B for disinfection; Ethanol-FG for disinfection; Etha-IP for disinfection; Ethanol-IPA for disinfection; Ethanol-alpha for disinfection; Methyl carbinol; Spirits of wine; Dehydrated ethanol

O2 + CH3-CH2-OH → H2O + CH3-COOH CuO + CH3-CH2-OH → Cu + H2O + CH3-CHO Xem tất cả phương trình sử dụng CH3-CH2-OH

Phương trình có CH3-CH2-OH (Êtanol) là chất sản phẩm

Alcohol; Ethanol; Ethane-1-ol; Wine spirit; Ethyl alcohol; Alcohol,anhydrous; NCL-CO-3134; Ethan-1-ol; O Syoueta; Ethanol for disinfection; Ethaprocohol; Ethaprocohol-U; Ethalight; Ethalight-B; Anhydrous ethanol; Ethaprochol for disinfection; Ethaprochol-U for disinfection; Ethalight for disinfection; Ethalight-B for disinfection; Ethanol-FG for disinfection; Etha-IP for disinfection; Ethanol-IPA for disinfection; Ethanol-alpha for disinfection; Methyl carbinol; Spirits of wine; Dehydrated ethanol

Xem tất cả phương trình tạo ra CH3-CH2-OH

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:58:50pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(