Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CuI là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CuI (Đồng(I) iodua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2CuI2Cu + I2

Điều kiện khác: trong ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuI => Cu + I2  

Phương trình số #2

CuI + 2KCN → KI + K[Cu(CN)2]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuI + KCN => KI + K[Cu(CN)2]  

Phương trình số #3

2KOH + 2CuIH2O + 2KI + Cu2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + CuI => H2O + KI + Cu2O  

Advertisement

Phương trình số #4

8HNO3 + 2CuI2Cu(NO3)2 + 4H2O + I2 + 4NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuI => Cu(NO3)2 + H2O + I2 + NO2  

Phương trình số #5

5H2SO4 + 4CuI4H2O + H2S + 2I2 + 4CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CuI => H2O + H2S + I2 + CuSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:40:27pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(