Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cr là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cr (crom) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Cr + 3S → Cr2S3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + S => Cr2S3  

Phương trình số #3

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2Cr + O22CrO

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + O2 => CrO  

Phương trình số #5

4Cr + 3O22Cr2O3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + O2 => Cr2O3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Cr + N22CrN

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + N2 => CrN  

Phương trình số #7

Cr + 2HCl → H2 + CrCl2

Nhiệt độ: 1150-1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + HCl => H2 + CrCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

4Cr + 3O22Cr2O3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + O2 => Cr2O3  

Phương trình số #9

3Cl2 + 2Cr2CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Cr => CrCl3  

Advertisement

Phương trình số #10

Cr + 3OH → Cr(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cr + OH => Cr(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 07:15:17am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(