Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CaS là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CaS (Canxi sunfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CaSCa + S

Nhiệt độ: > 2450

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaS => Ca + S  

Phương trình số #3

2O2 + CaSCaSO4

Nhiệt độ: 700 - 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CaS => CaSO4  

Phương trình số #4

H2S + CaSCa(HS)2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CaS => Ca(HS)2  

Phương trình số #5

2H2O + CaSCa(OH)2 + H2S

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CaS => Ca(OH)2 + H2S  

Phương trình số #6

2HCl + CaSH2S + CaCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + CaS => H2S + CaCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:09:35am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(