Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có B là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có B (Bo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

N2 + 2B2BN

Nhiệt độ: > 1200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + B => BN  

Phương trình số #3

3SiO2 + 4B3Si + 2B2O3

Nhiệt độ: Nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiO2 + B => Si + B2O3  

Phương trình số #4

3H2O + 2B3H2 + B2O3

Nhiệt độ: Nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + B => H2 + B2O3  

Phương trình số #5

2NH3 + 2B3H2 + 2BN

Nhiệt độ: Nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + B => H2 + BN  

Phương trình số #6

C + 4BB4C

Nhiệt độ: > 2000

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + B => B4C  

Phương trình số #7

4B + 3CS23C + 2B2S3

Nhiệt độ: 930°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình B + CS2 => C + B2S3  

Phương trình số #8

3H2S + 2B3H2 + B2S3

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + B => H2 + B2S3  

Phương trình số #9

3CO + 2B3C + B2O3

Nhiệt độ: 1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + B => C + B2O3  

Phương trình số #10

3HNO3 + B3NO2 + H3BO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + B => NO2 + H3BO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 04:33:54am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(