Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Al là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Al (Nhôm) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 3Zn(NO3)23Zn + 2Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Zn(NO3)2 => Zn + Al(NO3)3  

Phương trình số #3

2Al + 3Br22AlBr3

Nhiệt độ: 25°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Br2 => AlBr3  

Advertisement

Phương trình số #4

2Al + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2  

Phương trình số #5

2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuO => Al2O3 + Cu  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + Fe2O3Al2O3 + 2Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe2O3 => Al2O3 + Fe  

Phương trình số #7

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HCl => AlCl3 + H2  

Advertisement

Phương trình số #8

2Al + 3I22AlI3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: H2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + I2 => AlI3  

Phương trình số #9

2Al + 3CuCl22AlCl3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuCl2 => AlCl3 + Cu  

Advertisement

Phương trình số #10

2Al + 3F22AlF3

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + F2 => AlF3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:58:23am