Chủ đề: Phản ứng toả nhiệt - Trang 1

Phản ứng tỏa nhệt là phản ứng hóa học giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phản ứng tỏa nhiệt thì các chất phản ứng phải mất bớt năng lượng, vì thế ΔH có giá trị âm.

CaC2 + N2(CH3COO)2Ca + Ca(CN)2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + N2 => (CH3COO)2Ca + Ca(CN)2  

Phương trình số #2

CaCO3CaO + CO2

Nhiệt độ: 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 => CaO + CO2  

Phương trình số #3

3O2 + C2H3COOH → 2H2O + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + C2H3COOH => H2O + CO2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-06 03:21:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(