Chủ đề: Phản ứng thuận nghịch - Trang 1

Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo 2 chiều thuận và nghịch trong cùng điều kiện. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Cân bằng hoá học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà ở đó tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Phương trình số #2

C2H5OH + H2NCH2COOH → H2O + H2NCH2COOC2H5

Điều kiện khác: khí HCl

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + H2NCH2COOH => H2O + H2NCH2COOC2H5  

Phương trình số #3

CH4 + H2O → CO + 3H2O

Nhiệt độ: 1000°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + H2O => CO + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Phương trình số #5

H2O + CH3COOC2H5C2H5OH + CH3COOH

Điều kiện khác: với sự hiện diện của H+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CH3COOC2H5 => C2H5OH + CH3COOH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:53:18pm