Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NaAlO2 ra Al(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NaAlO2 (Natri aluminat) ra Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + NaAlO2 + CO2Al(OH)3 + NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaAlO2 + CO2 => Al(OH)3 + NaHCO3  

Phương trình số #3

2H2O + NaAlO2Al(OH)3 + NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaOH  

Phương trình số #4

AlCl3 + 6H2O + 3NaAlO24Al(OH)3 + 3NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + H2O + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaCl  

Phương trình số #5

H2O + HCl + NaAlO2Al(OH)3 + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCl + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaCl  

Phương trình số #6

H2O + NaAlO2 + NaHSO4Al(OH)3 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaAlO2 + NaHSO4 => Al(OH)3 + Na2SO4  

Phương trình số #7

2H2O + H2SO4 + 2NaAlO22Al(OH)3 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H2SO4 + NaAlO2 => Al(OH)3 + Na2SO4  

Phương trình số #8

H2O + NH4Cl + NaAlO2Al(OH)3 + NaCl + NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH4Cl + NaAlO2 => Al(OH)3 + NaCl + NH3  

Phương trình số #9

6H2O + 3NaAlO2 + FeCl33Al(OH)3 + 3NaCl + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaAlO2 + FeCl3 => Al(OH)3 + NaCl + Fe(OH)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:12:44am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(