Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na3PO4 ra Na2SO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra Na2SO4 (natri sulfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Na3PO4 + 3CuSO43Na2SO4 + Cu3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + CuSO4 => Na2SO4 + Cu3(PO4)2  

Phương trình số #3

2Na3PO4 + 3Ag2SO43Na2SO4 + 2Ag3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + Ag2SO4 => Na2SO4 + Ag3PO4  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2SO4 + 2Na3PO43H2O + 3Na2SO4 + P2O5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na3PO4 => H2O + Na2SO4 + P2O5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:20:13am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(