Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2S ra Ag2S

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2S (natri sulfua) ra Ag2S (Bạc sunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2AgCl + Na2S2NaCl + Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + Na2S => NaCl + Ag2S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:54:42am