Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Mg ra Fe

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Mg (magie) ra Fe (sắt) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Mg + FeSO4Fe + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeSO4 => Fe + MgSO4  

Phương trình số #3

3Mg + 2Fe(NO3)32Fe + 3Mg(NO3)2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + Fe(NO3)3 => Fe + Mg(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #5

FeCl2 + MgFe + MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Mg => Fe + MgCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:59:00am